"Kitapları iki gruba ayırmak mümkündür: günün kitapları ve her zamanın kitapları."

John Ruskin

Biri sana sırtını çevirirse üzülme, böylece dostunla düşmanını ayırt etmiş olursun.