"En hayırlı miras edeptir."

İmam Şamil

Birçok kadınlar dönüp artlarına baktıkları için tuzdan yontulara dönüşürler.