"Savaşın bir gününü görseydiniz, bir diğerini görmemek için Tanrı'ya yalvarırdınız."

Napoléon Bonaparte

Birbirinize buğuz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin; ey Allah’ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümana, üç günden fazla kardeşi ile dargın durması helâl olmaz.

Din