"Bir gün NBA'e gideceğim dediğimde herkes bana gülmüştü. Şimdi hepsinin evinde posterlerim var."

Michael Jordan

Birbirinize buğuz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin; ey Allah’ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümana, üç günden fazla kardeşi ile dargın durması helâl olmaz.

Din