"Aptallıktan başka günah yoktur."

Oscar Wilde

Bir yaşam sevgiye dayalı olmalıdır.

Bir yaşam sevgiye dayalı olmalıdır.