"Bir erkek hiçbir zaman bir kadın kadar acımasız olamaz."

Søren Kierkegaard

Bir ülkede yalakalığın getirisi, dürüstlüğün getirisinden daha fazla ise, o ülke batar.

Bir ülkede yalakalığın getirisi, dürüstlüğün getirisinden daha fazla ise, o ülke batar.