"Hiç yanılmadım, 10000 işe yaramayan yol buldum."

Thomas Edison

Bir ülkede akıl ve sanattan çok, servete değer verilise, bilinmelidir ki, orada keseler şişmiş,

Bir ülkede akıl ve sanattan çok, servete değer verilise, bilinmelidir ki, orada keseler şişmiş, "kafalar" boşalmıştır.