"Sabır acıdır, fakat meyvesi tatlıdır."

Aristoteles

Bir sınavın üstesinden gelmenin tek yolu, onunla yüzyüze gelebilmektir. Bu kaçınılmazdır.