"Bir gün içinde zengin olmak isteyen bir yıl içinde asılmış olacaktır."

Leonardo Da Vinci

Bir sınavın üstesinden gelmenin tek yolu, onunla yüzyüze gelebilmektir. Bu kaçınılmazdır.