"Bir insan söyledikleri kadar söylemedikleriyle de insanlaşır."

Albert Camus

Bir şeyin tam tersini yapmak da bir tür taklittir.

Bir şeyin tam tersini yapmak da bir tür taklittir.