"Kendini suçlamak ve kendini övmek. Ya ikisini birden yap ya da hiçbirini!"

Plutarkhos

Bir şey sattığında, satın aldığında ve alacağını istediğinde kolaylık gösteren kula Allah merhamet etsin.

Din