"Bir devletin politikası, coğrafyasında saklıdır."

Napoléon Bonaparte

Bir psikiyatristin vazifesi uyuşturmak değildir. Derdi diri tutmak ve o dertle yüzleşebilmesini baş edebilmesini sağlamaktır. Onu by-pass etmek, örtmek değildir.