"Nüfuzu dayaktan daha zayıf olan bir vali oturduğu makama layık değildir."

Timur

Bir kelimenin insanın hayatını değiştirdiği çok görülmüştür.

Bir kelimenin insanın hayatını değiştirdiği çok görülmüştür.