"İnsan sahip olduklarının toplamı değil, fakat henüz gerçekleştiremediklerinin toplamıdır."

Jean-Paul Sartre

Bir insanı tanımak için neyi gülünç bulduğundan daha iyi bir gösterge olamaz.

Bir insanı tanımak için neyi gülünç bulduğundan daha iyi bir gösterge olamaz.