"Kendi sorunlarını çözemeyen bir kişinin, kusurlarının acısını başkalarına çektirmeye hakkı yoktur."

Oğuz Atay

Bir hayalet, ölmüş ama öldüğünü anlayamayan bir insanın ruhudur.

Bir hayalet, ölmüş ama öldüğünü anlayamayan bir insanın ruhudur.