"Kendinden şüphe etmeyen sanatçı, bir yere varamaz."

Leonardo Da Vinci

Bir hatayı iki defa tekrar etmeyen en mükemmel insandır.