"Aptalların cenneti akıllılar için cehennemdir."

Thomas Fuller

Bir genci bozmanın en iyi yolu, ona aynı düşüneni farklı düşünenden daha çok saymayı öğretmek.