"Vefa, diğer bütün insan erdemlerinin tamamlayıcısıdır."

Giuseppe Mazzini

Bir eylemin ahlaklı olduğunu bilip de ona uygun davranmayan kişi, o eylemin ahlaklı olduğunu bilmeden ahlaklı davranan kişiden daha üstündür.