"Bilgisiz adam, anlayamadığına tapar."

Cesare Lombroso

Bir devleti kurmak için bin yıl ister, yıkmak için bir saat yeter.

Bir devleti kurmak için bin yıl ister, yıkmak için bir saat yeter.