"Kendi kendisinden utanmayan, yeryüzünde hiç kimseden utanmaz."

Neşet Ertaş

Bir devleti kurmak için bin yıl ister, yıkmak için bir saat yeter.

Bir devleti kurmak için bin yıl ister, yıkmak için bir saat yeter.