"En büyük mutluluk, hür düşünceli olmaktır."

Anatole France

Bir adam ölebilir, milletler kurulur veya çökebilir; ama fikirler her zaman yaşar.

Bir adam ölebilir, milletler kurulur veya çökebilir; ama fikirler her zaman yaşar.