"Pek az insan başkalarının deneylerinden yararlanmayı bilecek kadar akıllıdır."

François Voltaire

Bir Müslümana, bir başka Müslümanı korkutmak helâl olmaz!

Din