"İnsan her yaşta çocuk gibidir. Başı daima sevgiden bir yastık arar."

François de La Rochefoucauld

Bir Müslümana, bir başka Müslümanı korkutmak helâl olmaz!

Din