"Aşıkların en kıymetli serveti, birbirine bıraktıkları hatıralardır."

Jules Renard

Bilinç var olmanın ön koşuludur.