"Düşünmeden konuşmanın cezası sonradan düşünmeye mahkum olmaktır."

Thomas Edison

Bilim sonuçlar bilgisi ve bir gerçeğin bir diğerine bağımlılığıdır.

Bilim sonuçlar bilgisi ve bir gerçeğin bir diğerine bağımlılığıdır.