"Bekleme yapmayın! Aşk'ını alan acı'ya doğru ilerlesin."

Attilâ İlhan

Bilim, sistemli bir aşırı basitleştirme sanatı olarak tanımlanabilir.