"Edepli edebinden susar, edepsiz de ben susturdum zanneder."

Mevlana

Bilim olmadan din topaldır, din olmadan bilim ise kördür.

Bilim olmadan din topaldır, din olmadan bilim ise kördür.