"Beğenmediğiniz bir şeyi alkışlamak, yalan söylemenin birçok çeşidinden biridir."

Bernard Shaw

Bilim olmadan din topaldır, din olmadan bilim ise kördür.

Bilim olmadan din topaldır, din olmadan bilim ise kördür.