"Servetin toplandığı yerde insanlar ahlakını yitirir."

Alexander Pope

Bilim olmadan din topaldır, din olmadan bilim ise kördür.

Bilim olmadan din topaldır, din olmadan bilim ise kördür.