"Bir gün içinde zengin olmak isteyen bir yıl içinde asılmış olacaktır."

Leonardo Da Vinci

Bilim için popülerite neyse mistisizm için din odur.