"Aptalın, bilge bir cevaptan öğrenebileceğini bilge bir adam aptal bir sorudan öğrenebilir."

Bruce Lee

Bilim için popülerite neyse mistisizm için din odur.