"İnsanları birleştiren duygular, ayıran ise fikirlerdir."

Goethe

Bilim, doğanın nihai gizemini çözemez çünkü biz, çözmeye çalıştığımız gizemin bir parçasıyız.