"Kuyu kuruyuncaya kadar suyun kıymetini bilmeyiz."

Thomas Fuller

Bilim, doğanın nihai gizemini çözemez çünkü biz, çözmeye çalıştığımız gizemin bir parçasıyız.