"Her aşk lâyık olduğu kadar yaşar."

Sami Zan

Bilgiye yapılan yatırım en yüksek kârı getirir.

Bilgiye yapılan yatırım en yüksek kârı getirir.