"Tesadüfün yükselttiği adamlar hakikaten yüksek adamlardan daha yüksek görünürler."

Cenap Şahabettin

Bilgin, değerini bilen kişidir; bilgisiz, yaptığını bilmeyen kişidir. Akıllı, davranışına dayanır, câhil, emeline dayanır. Bilgin, kalbiyle, gönlüyle bakar görür; câhil, gözüyle bakar görür.