"Aptallar, akıllılardan pek az şey öğrenirler; ama akıllılar aptallardan çok şey öğrenirler."

Marcus Porcius Cato

Bilgi, siz onu pratiğe dökmediğiniz sürece bir değer taşımaz.

Bilgi, siz onu pratiğe dökmediğiniz sürece bir değer taşımaz.