"Her açıdan bakıldığında hiçbir şey güzel değildir."

Horatius

Bilgi, siz onu pratiğe dökmediğiniz sürece bir değer taşımaz.

Bilgi, siz onu pratiğe dökmediğiniz sürece bir değer taşımaz.