"Açlıktan karnı guruldayandan dürüst politikacı olmaz."

Albert Einstein

Bilgi deneyle başlar ama deneyden doğmaz.

Bilgi deneyle başlar ama deneyden doğmaz.