"Hayattan yakınanlar, ondan olmayacak şeyler isteyenlerdir."

Ernest Renan

Bilgeliğin, ak saçların bilgeliği olsun, fakat kalbin, masum çocukların kalbi olsun.

Bilgeliğin, ak saçların bilgeliği olsun, fakat kalbin, masum çocukların kalbi olsun.