"Aptalların cenneti akıllılar için cehennemdir."

Thomas Fuller

Bilge, kendi mutluluğunun ustasıdır.

Bilge, kendi mutluluğunun ustasıdır.