"Bir gün içinde zengin olmak isteyen bir yıl içinde asılmış olacaktır."

Leonardo Da Vinci

Beyin özü sözü doğru ve tabiatı güzide olmalıdır. Bey doğru sözlü olmalı, tavır ve hareketleri itimat telkin etmelidir ki, halk ona inansın ve huzur içinde yaşasın.