"Başkalarının hayatından ders alın. İnsan bütün hataları kendi yapacak kadar uzun yaşamıyor."

Eleanor Roosevelt

Beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz.