"Kalbin kendine has nedenleri vardır ki, akıl hiçbir zaman anlayamaz."

Blaise Pascal

Benim için çalışan insanları tanıdım... İnsanları tanıdığınızda, onlara karşı insanlar gibi davranırsınız.

Benim için çalışan insanları tanıdım... İnsanları tanıdığınızda, onlara karşı insanlar gibi davranırsınız.