"İçiniz kor gibi yanarken susmak, acıların en beteridir."

Federico García Lorca

Beni görmezden geldiniz diye görünmez mi oldum.