"Kendilerine ait hiçbir hayali olmayanlar sizinkileri de göremezler."

John Maxwell Coetzee

Bence en acınacak insan, görevinde ücretten başka bir şey alamayandır.

Bence en acınacak insan, görevinde ücretten başka bir şey alamayandır.