"Büyük felaketler büyük insanların yetiştiği okuldur."

Napoléon Bonaparte

Ben, yurdumu, adaleti de severek, sevebilmek istiyorum. Kan ve yalan pahasına kazanılmış olduktan sonra her türlü büyüklüğün onda toplanmasını isteyemem.