"Sabır ve zaman, güç ve tutkudan daha çok şey yapar."

Jean de La Fontaine

Ben, yurdumu, adaleti de severek, sevebilmek istiyorum. Kan ve yalan pahasına kazanılmış olduktan sonra her türlü büyüklüğün onda toplanmasını isteyemem.