"Zayıf noktalarınızdan güçlü taraflarınız doğacaktır."

Sigmund Freud

Ben, yurdumu, adaleti de severek, sevebilmek istiyorum. Kan ve yalan pahasına kazanılmış olduktan sonra her türlü büyüklüğün onda toplanmasını isteyemem.