"İnsan sahip olduklarının toplamı değil, fakat henüz gerçekleştiremediklerinin toplamıdır."

Jean-Paul Sartre

Ben tür yönetmeniyim. Sindrella'yı film yapsam, insanlar at arabasında ceset ararlar.

Ben tür yönetmeniyim. Sindrella'yı film yapsam, insanlar at arabasında ceset ararlar.