"Kendimizde her kusuru bağışlar, başkalarında pireyi deve yaparız."

Jean de La Fontaine

Ben, sensiz yaşayamam diyenlerden değilim. Sensiz de yaşarım; ama seninle bir başka yaşarım.

Ben, sensiz yaşayamam diyenlerden değilim. Sensiz de yaşarım; ama seninle bir başka yaşarım.