"İnsanları inandıkları şeylerden vazgeçirmek bir şeye inandırmaktan daha zordur."

Ernest Renan

Ben, sensiz yaşayamam diyenlerden değilim. Sensiz de yaşarım; ama seninle bir başka yaşarım.

Ben, sensiz yaşayamam diyenlerden değilim. Sensiz de yaşarım; ama seninle bir başka yaşarım.