"İnsanoğlu hiç de kötü yaratılmamıştır; ama hastalandığı gibi kötüleşir de."

François Voltaire

Ben kimsenin canını yakmadım; onlar benim ateş olduğumu bile bile geldiler.

Ben kimsenin canını yakmadım; onlar benim ateş olduğumu bile bile geldiler.