"Ahlak da, sanatta olduğu gibi hiç konuşulmaz, yaşanır."

Ernest Renan

Beklemek, acele ve ihtirastan arınmış, sabırla bezenmiş, asil bir kalbin göstergesidir.

Beklemek, acele ve ihtirastan arınmış, sabırla bezenmiş, asil bir kalbin göstergesidir.