"Kalbin kendine has nedenleri vardır ki, akıl hiçbir zaman anlayamaz."

Blaise Pascal

Beğendiğiniz bedenlere, hayalinizdeki ruhları koyup, bunu aşk sanıyorsunuz.

Beğendiğiniz bedenlere, hayalinizdeki ruhları koyup, bunu aşk sanıyorsunuz.