"Vahşiler hariç, bütün bilinen dünya kitaplarla yönetilir."

François Voltaire

Beğendiğim ya da hayran olduğum kişiler arasında ortak bir payda bulamıyorum ama sevdiklerim arasında buluyorum: hepsi beni güldürüyorlar.