"Demokrasi, hak ettiğimizden daha iyi yönetilmeyeceğimizi garanti eden bir sistemdir."

Bernard Shaw

Bazen öyle özlenir ki insan... Özlenen bilse, yokluğundan utanır…