"Bilgisizlik kolay ve rahat elde edildiği için çoğunluk bilgisizdir."

Jean de La Bruyère

Bazen ne yaparsan yap yaranamıyorsun. Ve yaranamadıkça yaralanıyorsun.

Bazen ne yaparsan yap yaranamıyorsun. Ve yaranamadıkça yaralanıyorsun.