"Büyük felaketler büyük insanların yetiştiği okuldur."

Napoléon Bonaparte

Başkası düştü mü,

Başkası düştü mü, "çürük tahtaya basmasaydı" deriz, kendimiz düşünce, tahtanın çürük olmasından şikâyet ederiz.