"Özgürlük insanın arzuladığını yapabilmesinden ibarettir."

John Stuart Mill

Başkalarının hürriyetlerini tanımayanlar, hürriyete layık değildir.

Başkalarının hürriyetlerini tanımayanlar, hürriyete layık değildir.