"Kalbin kendine has nedenleri vardır ki, akıl hiçbir zaman anlayamaz."

Blaise Pascal

Başkalarının deneyimlerinden öğrenmek gibi eşsiz bir beceriye sahip olan insan, bunu yapma konusundaki gönülsüzlüğüyle de benzersizdir.