"Hürriyet, tarihin kaybolmayan tek değeridir."

Albert Camus

Başkalarına karşı zafer kazanan kuvvetlidir, kendi nefsine karşı zafer kazanan ise kudretlidir.