"İnsan sahip olduklarının toplamı değil, fakat henüz gerçekleştiremediklerinin toplamıdır."

Jean-Paul Sartre

Başarısızlıktan ders almak yerine, öngörülü olmak zaman kazandırır.

Başarısızlıktan ders almak yerine, öngörülü olmak zaman kazandırır.